Fyzikální terapie

 

Fyzikální terapie je oblastí fyzioterapie, která využívá účinků magnetického pole, ultrazvukového vlnění, elektrických proudů 

a impulzů, světelných paprsků, tepla, vody aj. Tyto procedury vyvolávají pozitivní biologické změny v tkáních a tím pomáhají 

v léčbě řady onemocnění.

 

V naší ambulanci poskytujeme tyto druhy fyzikální terapie:

 

Elektroterapie

 

Magnetoterapie

 

Ultrazvuk

Kontakt

Medicavera s.r.o. Rehabilitace Boloňská 312
Praha 15
109 00
274 863 759 rehabilitace@medicavera.cz